Portrait  
2021-2022︎ portraits during 21-22Lyly, 2021, in Jiantan


Khalia, 2021, in Guandu (color film originally, enlarged to black&white)
Tsai Shi Fan, 2020, in Taipei (color film originally, enlarged to black&white in 2021)


Guava, 2021, in Guandu
Nikky & Wisy, 2020, in Jiantan (enlarged to Metallic paper in 2021)
SoZoo, in Taichung, 2021


Nwo, in XinZhuang, 2022


Yu Mei Huang, 2021, in Taipei
Ting Ting, 2021, in Luzhou


Yuan-Shang Chiang, 2021, in TaipeiPortrait  
2021-2022︎ portraits during 21-22
take photos that already exist.